Obs! Vid färd med buss. Var vänliga ta hänsyn till "Lundaborna", som har företräde, och släpp dem före på bussarna. Busschauffören KAN stoppa påstigning om de bedömer att bussen är full. Lundaspelen fyller staden med ca 3500 extra personer som till stor del åker buss.

Hall, Adress, Busslinje + Hållplat

 • Bollhuset (Ba and Bb), Fasanvägen 2, Buss 2 Värpinge by (Idrottsplatsen)
 • Eoshallen (Ea and Eb), Arkivgtan 32, Buss 6 Östra Linero (Arkivgatan 400m), Bus 5 Råbylund (Kastanjegatan 200m), Buss 7 Klostergården (Revingegatan (600m)
 • Östratornshallen (ÖT), Musikantvägen 3, Buss 7 Östra Torn (Flygelvägen 100m), Buss 6 Östra Linero (Fagottgränden 700m)
 • Fäladshallen (Fa and Fb), Svenshögsvägen 25, Buss 2 Annehem (Fäladstorget 200m), Buss 4 Norra Fäladen (Magistratsvägen 500m)
 • Idrottshallen (Ih), Högevallsgatan 2
 • Tunahallen (Tu), Warholms väg 10, Buss 7 Östra Torn or Buss 6 Östra Linero (Sparta 400m)
 • Victoriastadion (Va, Vb and Vc), Lovisastigen 2-4, Buss 2 Annehem or Buss 4 Norra Fäladen (Victoriastadion <100m)
 • Vikingahallen, Tre Högars väg 7, Buss 3 Linero (Tre Högars park 200m), Buss 6 Östra Linero (Storskolevägen 800m)
 • Vipeholmshallen (Vp), Vipeholmsvägen 80 H, Buss 3 Linero (Vipelyckan 600m), Buss 6 Östra Linero (Thulehemsvägen 800m)
 • Uppåkrahallen (Upp), Parkallén 3, 227 30 Hjärup , Buss 130 Malmö (gul buss, stop: Hjärup Skånebyn + 400 m)
 • Sparbanken Skåne Arena (SSA), Stattenavägen 25 , Buss 7 Klostergården (Lund Arenan)
 • ISLK (ISLK), Linnégatan 2 , Buss 3 Linero (Stampelyckan + 300 m)
 • Nyvångsskolan (Ny), Sandbyvägen 18, 247 54 Dalby, Buss 160 mot Veberöd, gul buss (Dalby Busstn + 800 m)
 • Gunnesboskolan (Gu), Gunnesbovägen 2, Buss 4 mot Gunnesbo; (Gunnesbo skola)
 • Lerbäckshallen, Öresundsvägen 2, Buss 5 Nova (Marknadsplatsen 300 m)

Skolboende Adress, Busslinje + Hållplats


 • Fäladsskolan, Svenshögsvägen 25, Buss 2 Annehem (Fäladstorget 200m), Buss 4 Norra Fäladen (Magistratsvägen 500m)
 • Järnåkraskolan, Mellanvångsvägen 1, Buss 7 Klostergården (Järnåkraskolan 100m), Buss 6 St Lars (Källbyskolan 400m)
 • Katedralskolan, St Södergatan 22, Buss 7 Klostergården or Buss 6 St Lars (Katedralskolan)
 • Polhemsskolan, Trollebergsvägen 41, Buss 2 Värpinge by (Idrottsplatsen)
 • Spyken, Dalbyvägen 2, Buss 3 Linero (Arkivgatan 200m)
 • Svaneskolan, Nygatan 21 , Buss 2 Värpinge by (Västertull 100m), Buss 4 Gunnesbo (Polishuset 400m), Buss 5 Nova (Tingshuset 300m)
 • Vipan (Vipeholmsskolan), Vipeholmsvägen 80 B, Buss 6 Östra Linero (Vipelyckan 500m), Buss 6 Östra Linero (Fagottgränden 600m)
 • Fågelskolan, Gässlingavägen 21, Buss 2 Värpinge By (Lund Excellensen + 400 m)
 • Lerbäckskolan, Öresundsvägen 2, Buss 5 Nova (Marknadsplatsen 300 m)

Skolboende - Klassrum delas upp beroende på hur många ni är och rummens storlek - ett normalt klassrum beräknas hålla 20 personer/rum. Vi förlägger klubbar på samma skola även om lagen anmält sig själva. Vi tar hänsyn till lagens kön, men kan inte lova extra rum till ledare/medföljare.

Vid avfärd/utcheckning
Logivärdar kommer att tilldela lagen områden att hålla grovrent på - vid avfärd se till att ha pratat med logivärdarna så tid bestämts samt att ert rum och område kan checkas av - efter avcheckning och godkännande får ni tillbaks er depostion ( 500 kr/lag) AV LOGIVÄRDAR på skolan.

Bagage - avslutningsdagen (5e januari)

Finaler startar på morgonen den 5e i Idrottshallen - från kl. 8 kan man lämna sitt bagage där i ett vaktat rum - kostar 10/kr bagage som betalas kontant på plats.

Om man vill ha hjälp med transport av bagage till Idrottshallen (från skolan) beställs detta SENAST kl. 16.00 den 4e januari på Lundaspelskontoret (Eoshallen - 046 -15 94 94) - 2 personer behöver möta upp på skolan samt följa med i transporten till idrottshallen för att hjälpa till att bära bagage.