Anmälningsavgiften (1900 SEK per lag som bor via IK Eos antingen på skola eller hotell, 2600 SEK för övriga lag) måste vara IK Eos tillhanda innan den 10:e november 2021. Avgifter för gästkort (1350 SEK per kort) och hotell måste betalas in senast den 1:a december 2021.

Inbetalning sker till antingen

bankgiro 269-2499 IK Eos

eller

IBAN: SE7280000831390741397269

eller

Swebank S-105 34 Stockholm, kontonr 8313-9, 74139726-9 swiftddress: SWEDSESS.

Glöm inte att ange vem inbetalningen gäller för!