U 23-U 13
Lundaspelen spelas enligt FIBA-reglerna, förutom nedanstående ändringar.

Speltid

Kategorierna U13-23 + Rullstol spelar 2 x 15 minuter ineffektiv (rullande) speltid förutom de sista 3:00 minuterna av andra halvlek och eventuella övertidsperioder då effektiv (stopptid) speltid används. Under den effektiva delen kan klockan stannas både av en domare och om ett lag gör poäng. Klockan kommer INTE att stannas vid 3:00 om spelet är stoppat av domaren eller om ett lag gör poäng med mer än 3:00 återstående tid.

Under matchens gång kommer klockan alltid att stoppas om en spelare får sin fjärde foul eller om domaren av någon anledning signalerar för detta.

Time-outs

Varje lag har en time-out per halvlek. Time-outen från första halvlek får inte flyttas till andra halvlek. I det fall det blir förlängning, fördelas inte ut några nya time-outs, men om du inte har använt time-outen från andra halvlek får denna användas i förlängningen.

Efter en time-out startas klockan när en spelare på planen rör bollen utom om matchen återupptages med straffkast. I så fall startas tiden när skytten får bollen och vid effektiv tid (stopptid) då en spelare på planen rör bollen efter sista straffkastet.

Byten

Byten får bara göras när bollen är “död”. När bollen är död kallar den inbytande spelaren på den som medspelare som skall bytas ut. När spelaren har lämnat planen får den inbytande spelare genast beträda planen som en spelare. Domaren kommer inte att blåsa för byte, inte heller hålla bollen eller försena matchen vid byten.

Bestraffning vid felaktigt byte: Först en officiell varning till coachen, därefter en teknisk foul på coachen.

Fouls

Fyra personliga fouls är tillåtna. När en spelare får sin fjärde foul skall matchklockan stoppas tills dess att spelaren har blivit utbytt.

Lagfouls räknas från den 8:e foulen i varje halvlek.

En diskvalificerad spelare, lagmedlem eller coach får inte deltaga i nästa match.

Skottklocka (24-sek/14-sek)

Skottklockan (24-sek/14-sek) är inte bemannad i sekretariatet, men domaren kan signalera för 10 sekunder kvar av anfallet om ett lag, såvitt domaren bedömer, medvetet försenar matchen eller om bollen inte rör ringen inom föreskriven tid.

Färg på matchdräkt

Om båda lagen spelar i samma färg skall Lag B byta matchdräkt. Om Lag B, av någon anledning, inte kan byta och Lag A i stället måste byta matchdräkt, kommer laget att börja matchen med en ledning med 10-0.

Bollstorlek

Flickor U23 till U13 spelar med bollstorlek 6.

Pojkar U23 till U15 spelar med bollstorlek 7.

Pojkar U14 till U13 spelar med bollstorlek 6.

Övertidsperioder

Oavgjort resultat avgörs med övertidsperioder 1x2 minuter till dess att en vinnare korats. Övertidsperioderna betraktas som en förlängning av andra halvlek på det sättet att alla foul från andra halvlek räknas som lagfoul även i övertidsperioderna. Inga nya time-outs delas ut men om du inte använt din time-out från andra halvlek kan den användas i övertidsperioden. Spelriktningspilen fortsätter gälla och klockan stannas på samma sätt som de 3 sista minuterna av andra halvlek.

U12-U11

Kategorierna U11 & U12 spelas enligt vad SBBF tillåter: Se " Matchregler U11 & U12 " samt " Mini Lundaspelen U11 "

Protester och frågor

Protester måste lämnas skriftligen till hallchefen i hallen senast 15 minuter efter avslutad match. En avgift på 500 SEK måste betalas tillsammans med protesten (återbetalas om protesten godkänns). Tävlingsjuryns beslut kan inte överklagas. Medlemmar i tävlingsjuryn:

  • Bo Olsson, kommissarie i SBBF, medlem i Skånebaskets disciplinkommitté.
  • Kristofer Andåker, svensk elitdomare.
  • Peter Kozak, Lundaspelenkommittén.

Frågor före och under Lundaspelen besvaras av Björn Göransson (turneringsansvarig) eller Peter Kozak (assisterande) på tävlingskansliet, telefon +46 46 15 94 94 (bemannad eller telefonsvarare).