You are viewing the results for Lundaspelen Basket 2019. View the current results for Lundaspelen Basket 2021 here.

Vipeholmshallen

  Nbr Time Group Home team Result  Away team   Live  
03011300 Thu 03/01 08:10 Thu 03/01 BU13 Grp 2 Högsbo Basket 34 - 20 Ik Eos Lund White    
03011301 Thu 03/01 08:50 Thu 03/01 BU13 Grp 1 Ik Eos Lund Red 12 - 49 BBC Rendsburg / BVSH    
03011302 Thu 03/01 10:15 Thu 03/01 BU13 Grp 6 AIK Basket Gul 20 - 22 Ik Eos Lund Green    
03011303 Thu 03/01 10:55 Thu 03/01 BU13 Grp 7 Hørsholm 79ers White 59 - 6 Svendborg Basketball Club    
03011304 Thu 03/01 11:35 Thu 03/01 BU13 Grp 2 ALBA Basket 37 - 15 Högsbo Basket    
03011305 Thu 03/01 12:20 Thu 03/01 BU13 Grp 1 Falcon 69 - 10 Ik Eos Lund Red    
03011306 Thu 03/01 13:00 Thu 03/01 BU13 Grp 8 Hørsholm 79ers Black 10 - 31 Malbas BBK Svart    
03011307 Thu 03/01 13:45 Thu 03/01 BU13 Grp 8 Gladsaxe Basketball Klub 5 - 19 AIK Basket Svart    
03011308 Thu 03/01 14:25 Thu 03/01 BU13 Grp 6 TuS Lichter...etball e.V. 58 - 5 AIK Basket Gul    
03011309 Thu 03/01 15:05 Thu 03/01 BU13 Grp 2 ALBA Basket 34 - 14 BK Amager 1    
03011310 Thu 03/01 15:45 Thu 03/01 BU13 Grp 7 Svendborg Basketball Club 14 - 39 Triple Threat    
03011311 Thu 03/01 16:30 Thu 03/01 BU13 Grp 7 Hørsholm 79ers White 58 - 3 Helsingborg BBK    
03011312 Thu 03/01 17:10 Thu 03/01 BU13 Grp 3 SISU Basketball Red 51 - 6 Stevnsgade    
03011313 Thu 03/01 17:50 Thu 03/01 BU13 Grp 1 BBC Rendsburg / BVSH 35 - 8 Hørsholm 79ers    
03011314 Thu 03/01 19:15 Thu 03/01 BU13 Grp 8 AIK Basket Svart 24 - 12 Malbas BBK Svart    
03011315 Thu 03/01 20:00 Thu 03/01 BU13 Grp 6 TuS Lichter...etball e.V. 27 - 29 SISU Basketball White    
03011316 Thu 03/01 20:40 Thu 03/01 BU13 Grp 3 SISU Basketball Red 21 - 30 Friedenauer TSC Berlin