You are viewing the results for Lundaspelen Basket 2017. View the current results for Lundaspelen Basket 2021 here.

Miedzyszkolny Klub Sportowy Zabrze BU15

Write a message to Miedzyszkolny Klub Sportowy Zabrze