Priser & betalning

Anmälningsavgiften (1600 SEK per lag som bor via IK Eos antingen på skola eller hotell, 2600 SEK för övriga lag) måste vara IK Eos tillhanda innan den 10 november 2017. Avgifter för gästkort (1200 SEK per kort) och hotell måste betalas in senast den 1e december 2017.

Inbetalning sker till antingen
bankgiro 269-2499 IK Eos
eller
IBAN (NYTT 2015!) SE7280000831390741397269
eller
Swebank S-105 34 Stockholm, kontonr 8313-9, 74139726-9 swiftddress: SWEDSESS.

Glöm inte att ange vem inbetalningen gäller för!

Kommentarer